vocational education

vocational education
noun
training for a specific vocation in industry or agriculture or trade
Hypernyms: ↑education

* * *

noun
: training for a specific occupation in agriculture,, trade, or industry through a combination of theoretical teaching and practical experience provided by many high schools in their commercial and technical divisions, and by special institutions of collegiate standing (as a college of agriculture, a school of engineering, or a technical institute)

* * *

educational training that provides practical experience in a particular occupational field, as agriculture, home economics, or industry.

* * *

vocational education,
any program of education designed to train a person for a particular occupation, business, profession, or trade.

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Vocational education — A blacksmith is a traditional trade. Vocational education or vocational education and training prepares trainees for very specific job roles. The student or trainee develops expertise in a particular group of techniques or technology.In 2006, the …   Wikipedia

  • vocational education — educational training that provides practical experience in a particular occupational field, as agriculture, home economics, or industry. * * *       instruction intended to equip persons for industrial or commercial occupations. It may be… …   Universalium

  • Vocational Education Committee — A Vocational Education Committee (VEC) ( ga. Coiste Gairm Oideachais) is a statutory local education body in the Republic of Ireland that administers some secondary education and most adult education in the state. Before 1992 VECs had authority… …   Wikipedia

  • Vocational education in the United States — In the United States, vocational education varies from state to state. Roughly 70 percent of all postsecondary technical and vocational training is provided by proprietary (privately owned) career schools. The remaining 30 percent is provided… …   Wikipedia

  • vocational education level — profesinio išsilavinimo lygmuo statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Oficialiai patvirtintos asmens profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo skalės lygmuo, kuris nustatomas remiantis privalomomis žiniomis, gebėjimais, atsakomybės ir… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • vocational education and training — profesinis mokymas statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vocational education and training — profesinis mokymas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Sistemingas profesijai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimo organizavimas, grindžiamas specifiniais tikslais, mokymosi turiniu, metodais, priemonėmis. Profesinis mokymas taip… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • vocational education and training standard — profesinio rengimo standartas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Dokumentas, kuriame teikiami valstybės pripažintų profesijų reikalaujamų kvalifikacijų įgijimo profesinio mokymo sistemoje svarbiausi parametrai: išsamus profesijos… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • vocational education and training standard — profesinio rengimo standartas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Profesinio švietimo ir lavinimo sistemos žinių, mokėjimų, įgūdžių ir kvalifikacijų kokybės reglamentas, kuriuo nustatomos specialybės, jų turinys, veiklos paskirtis,… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • vocational education and training system — profesinio rengimo sistema statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Specialistų rengimo sistema, kuri apima ikiprofesinį ugdymą, profesinį orientavimą ir konsultavimą, pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. atitikmenys: angl. vocational… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”